Modelio (-ių) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ir Tomo Kazlausko bendradarbiavimo sutartis.
Data ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vieta ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ši standartinė sutartis (jei nesutariama kitaip), galioja visais atvejais tarp modelio, ar visų dalyvaujančių modelių bei fotografo – operatoriaus Tomo Kazlausko (toliau TK), fotosesijos ir video filmavimo metu bei dėl galutinio turinio pateikimo, naudojimo ir publikavimo. Dalyvaudamas fotosesijoje ar video filmavime, modelis tai daro savo noru, nepažeisdamas jokių kitų įstatymų bei sutinka su šios sutarties sąlygomis. Sutartis grindžiama draugišku tarpusavio susitarimu.

1. Susitarimas dėl laiko, vietos bei dalyvių skaičiaus, kitų detalių.
1.1. Dėl fotosesijos ar video filmavimo dalyvių skaičiaus, vietos, laiko, transporto, daiktų bei kitų detalių – sutariama iš anksto.1.2. Esant pageidavimui į fotosesijos vietą (ar kelias iš jų) nuvykstama automobiliu.

2. Idėjos įgyvendinimas.
2.1. Idėjos parenkamos TK arba derinant su modeliu pagal asmeninius pageidavimus. Idėjoms netaikomi jokie apribojimai.
2.2. Idėjos gali būti realizuojamos improvizuojant realiu laiku, nesuderinus iš anksto.
2.3. TK galutinis darbų pateikimas, vertinamas kaip autoriaus nuosavybė bei meninė išraiška.
2.4. Įgyvendinant idėją, negali būti daromas abipusis spaudimas ir keliami griežti reikalavimai.
2.5. Siekiant įgyvendinti idėjas kuo kokybiškiau – modelis turi atsižvelgti į TK pastabas, patarimus.
2.6. Negali būti reikalaujama atlikti pavojingas idėjas. Už savavališkai sau sukeltą pavojų – atsako pats asmuo.
2.7. Idėjos įgyvendinime gali dalyvauti ir pagalbiniai asmenys – asistentai. Apie tai sutariama iš anksto.

3. Autorinės teisės bei fotografijos naudojimas.
3.1. Modelis sutinka, jog fotografija ar video medžiaga būtų naudojama įvairiuose projektuose, tinklalapiuose ir gali būti talpinama šiame bei kituose susijusiuose puslapiuose.
3.2. Talpindamas ar kitaip naudodamas foto turinį, modelis turi nurodyti autorių, nuorodą į kitus autoriaus darbus bei naudoti logotipą, nurodantį autorių.
3.3. Fotografija negali būti perdaroma, redaguojama ar bet kaip kitaip modifikuojama. Tai gali daryti tik pats autorius.
3.4. Negali būti skleidžiama melaginga informacija apie autorių, jo darbus ar pateikiamos klaidinančios nuorodos.
3.5. Kuriant koliažą, spausdinant ar kitais sutartais atvejais – gali būti nenaudojamas autoriaus logo.

4. Konfidencialumas.
4.1. Modelis sutinka, kad tomask.lt bei kituose autoriaus puslapiuose ar socialiniuose tinkluose – galima minėti vardus, pavardes, aprašyti pačią fotosesiją.
4.2. Pageidaujant neviešinami modelio vardas bei pavardė.
4.3. Gali būti sutarta dėl neviešinamos fotosesijos. Jos sąlygos sutariamos atskirai.

5. Darbų atlikimo terminai bei turinys.
5.1. Autoriui negali būti daromas spaudimas dėl atlikimo terminų.
5.2. Modelis negali reikalauti autorius atlikti papildomus darbus, pateikti nepavykusių darbų kopijas, atsiųsti neretušuotas fotografijas, nemontuotą video medžiaga.
5.3. Atliktų darbų turinys yra autoriaus kūrybinė išraiška ir nėra kitų asmenų reikalavimų vykdymas.

6. Modelio ir fotografo komfortas.
6.1. Modelis bei TK turi stengtis užtikrinti gerą abipusę savijautą bei teigiamą atmosferą.
6.2. Bendravimas vyksta laisvu stiliumi.
6.3. Pageidaujama vengti oficialumo.

Kontaktai:
el. paštas: tomas@tomask.lt
Internetinė svetainė: www.tomask.lt

Parašai